Bento Cakes

Authentic Bento

400.00

Bento Cakes

Blue Sparkle Bento

375.00

Bento Cakes

Blue Stroke Bento

350.00

Bento Cakes

Christmas Bento

600.00
2,200.00
600.00

Bento Cakes

Classic Bento Cake

350.00

Bento Cakes

Elegant Bento Cake

350.00

Bento Cakes

Fancy Bento

350.00

Bento Cakes

Heart Bento Cake

500.00

Bento Cakes

Koren Style Bento

400.00
500.00